Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khu Thụ Ninh - Phường Vạn An - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0888.744.199 / 0922 544 111
Email: thietbiphotocopy@gmail.com 
Website: https://thietbiphotocopy.com

Gửi tin nhắn và góp ý

HOTLINE0922 544 111 HOTLINE0888 744 199 nut-zalo